Renova XTA 45

Porta Renova XTA 45

Característiques

 • Sistema de portes especialment dissenyat per a entrades de trànsit mig i intens, amb gruixos generals de 2 mm. a la perfileria bàsica de porta.
 • Marc i fulles coplanars tant exterior com interior
 • Estanquitat per juntes perifèriques interior i exterior
 • Gran diversitat de combinacions: 1 o 2 fulles, fixos laterals, superiors, perfils de reforç, fulles vaivé ...
 • Frontisses que suporten fulles de fins a 170 kg.
 • Secció de marc (mm): 45
 • Secció de fulla (mm): 45

Acabats

 • Lacat colors RAL
 • Lacat colors especials
 • Lacat imitació fusta
 • Lacat fusta pols sobre pols
 • anoditzat